Szpital Powiatowy w Radomsku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
W dniu 30.06.2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizacje projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20), na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmuje swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce.
Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). Ponadto, placówki mogły również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne Zakładzie dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców (pula środków ok. 20 mln zł.).
Jest to działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego funduszu Zdrowia na lata 2019-2023- Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.
W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Radomsku i Przedborzu projektem zostało objętych 38 osób, w tym 14 pielęgniarek,1 ratownik medyczny,3 fizjoterapeutów, 12 opiekunów medycznych oraz 8 osób sprzątających. Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 226 044,22 złotych.

Categoryaktualności

Telefon alarmowy        999 / 112