logotyp-lodzkie-woj

Szpital Powiatowy w Radomsku od dnia 23.05.2024 r. będzie realizował program polityki zdrowotnej pod nazwą: Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób w wieku 55-64 lat z przewlekłą chorobą płuc z terenu województwa łódzkiego”.

Program jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego i obejmuje: badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia, przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom wraz z edukacją zdrowotną.

Celem głównym programu jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby wywoływane przez Streptococcus pneumoniae poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom. Program jest skierowany do osób w wieku 55-64 lat z przewlekłą chorobą płuc z terenu województwa łódzkiego.

Do Programu będą zakwalifikowane jedynie osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:

  • wiek 55-64 lat (wg roku urodzenia),
  • miejsce zamieszkania: województwo łódzkie,
  • przewlekła choroba płuc,
  • zgoda pacjenta na udział w Programie.

Zapisy oraz dodatkowe informacje o programie udzielane są pod nr telefonu 506 044 526.

Categoryaktualności

Telefon alarmowy        999 / 112