Informacja dla pacjenta

Ból w chorobach przewlekłych. Co Pani/Pan powinna/powinien wiedzieć o leczeniu bólu podczas Pani/Pana pobytu w szpitalu?

 

Ból towarzyszy wielu chorobom przewlekłym i w pewnych sytuacjach może ulegać zaostrzeniu. Trzeba wiedzieć, że istnieją skuteczne metody jego leczenia.

 • Leczenie bólu towarzyszącego chorobie podstawowej pomoże w szybszym powrocie Pani/Pana do zdrowia.

 

Podczas pobytu na oddziale szpitalnym będzie Pani/Pan proszona/proszony przez pielęgniarki i lekarzy o ocenę nasilenia bólu.

 • Do oceny nasilenia bólu stosujemy skalę NRS od zera do dziesięciu, gdzie „0” oznacza brak bólu, a „10” najsilniejszy ból jaki można sobie wyobrazić.
 • Pierwsza ocena nasilenia Pani/Pana bólu nastąpi po przyjęciu na oddział podczas zbierania wywiadu przez lekarza.
 • nasilenie bólu będzie Pani/Pan pytana/pytany co najmniej 2 razy dziennie.
 • Dzięki tym informacjom pielęgniarki i lekarz będą mogli ocenić skuteczność leczenia przeciwbólowego i – jeśli jest niesatysfakcjonujące – je zmienić i dostosować.

 

Ilekroć odczuwa Pani/Pan ból (mimo zastosowanego leczenia) należy zawsze powiadomić o tym pielęgniarkę lub lekarza.

 • Nie zawsze od razu udaje się dobrać skuteczne leczenie przeciwbólowe. Czasem trzeba zastosować więcej niż jeden lek lub zmienić lek na inny.
 • Prosimy Panią/Pana o dokładne opisywanie bólu: natężenia, miejsca jego odczuwania, ewentualnie miejsc promieniowania, a także doznań towarzyszących (np. przeczulicy, drętwienia, swędzenia, uczucia pieczenia czy spuchnięcia), a także momentu jego występowania (w spoczynku? W czasie ruchu? W dzień? W nocy?).

 

Istnieją różne metody leczenia bólu przewlekłego

 • Najczęściej stosowana jest farmakoterapia – czyli leczenie lekami, które mogą być podawane różnymi drogami:
 • poprzez wstrzyknięcie (dożylnie, domięśniowo, podskórnie)
 • doustnie w formie tabletek lub kapsułek
 • przezskórnie (w formie żeli, plastrów, sprayu)
 • bezpośrednio w okolice miejsca bólu (tzw. blokada)
 • Poza farmakoterapią stosuje się także fizjoterapię i psychoterapię.

 

Może się zdarzyć, że wystąpią u Pani/Pana działania niepożądane, będące konsekwencją zastosowanego leczenia przeciwbólowego

 • Najczęstszymi objawami niepożądanymi są: nudności, wymioty, senność, zawroty głowy, zaparcia, czy dolegliwości gastryczne.
 • Działaniom niepożądanym leków można zapobiegać, a jeśli wystąpią – skutecznie je leczyć
 • Zawsze należy poinformować pielęgniarkę lub lekarza, jeśli wystąpią nawet mało nasilone objawy niepożądane leczenia bólu.

 

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące problemu bólu lub zastosowanego leczenia, prosimy skontaktować się z wyznaczoną osobą z personelu.