Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od godziny 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego. Świadczenia udzielane są w Szpitalu Powiatowym w Radomsku przy ulicy Jagiellońskiej 36, w budynku głównym w gabinetach poradni specjalistycznych.
KIEDY SKORZYSTAĆ Z NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?
Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej korzystamy w przypadku:
1. nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia,
2. konieczności zachowania ciągłości leczenia w szczególności, gdy:
   • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia; gdy takie objawy występują, należy wezwać zespół ratownictwa medycznego,
   • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
   • zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
   • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
   • bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
   • bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
   • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
   • zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,
   • nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
   • zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).
JAKIE ŚWIADCZENIA UZYSKAMY W RAMACH NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?
   • porada lekarska w warunkach ambulatoryjnych w kontakcie bezpośrednim, telefoniczna lub w przypadkach uzasadnionych stanem świadczeniobiorcy – w miejscu jego zamieszkania (wizyta domowa),
   • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości i leczenia lub pielęgnacji (z wyjątkiem pielęgniarskiej opieki domowej świadczonej w ramach POZ),świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, wynikające z porady udzielonej przez lekarza w ramach opieki nocnej i świątecznej.
JAKICH ŚWIADCZEŃ NIE UZYSKAMY W RAMACH NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?
   • wizyty kontrolnej, w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
   • recepty na leki stale stosowane w schorzeniu przewlekłym,
   • zaświadczenia o stanie zdrowia,
   • skierowania do specjalisty.

TELEFON KONTAKTOWY DO NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

513-035-565