ZOBACZ JAK SIĘ ZMIENIALIŚMY

rok 1483

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI (XV WIEK)

Początek historii – powstaje dom szpitalny przy kościele parafialnym

historia

historia

rok 1837

PIERWSZA STAŁA SIEDZIBA

Rada Szczegółowa Opiekuńcza rozpoczyna budowę budynku szpitala.

rok 1839

PIERWSZY BUDYNEK

Uroczyste otwarcie jednopiętrowego budynku szpitala.

historia

historia

rok 1889

INTENSYWNY ROZWÓJ KADRY MEDYCZNEJ

Szpital w Radomsku zatrudnia 7 lekarzy i 7 felczerów.

rok 1920

ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALA

Przeprowadzenie generalnego remontu szpitala wraz z doposażeniem jednostki w sprzęt medycznego i diagnostycznego – zakup pierwszego aparatu RTG.

historia

historia

rok 1939

II WOJNA ŚWIATOWA

Dalszy rozwój placówki pod zarządem niemieckim. Udzielanie pomocy rannym partyzantom przez personel szpitala.

rok 1946

PIERWSZE SPROFILOWANE ODDZIAŁY SZPITALA

Powstanie nowych oddziałów szpitalnych: dziecięcego, noworodkowego, zakaźnego oraz gruźlicy.
W czasie wojny w szpitalu również leczono amerykańskich żołnierzy.

historia

historia

rok 1957

DUŻE ZMIANY W SZPITALU

Rok 1957 przyniósł spore zmiany w naszym szpitalu. Uruchomiono oddział laryngologiczny, a następnie oddział reumatologiczny w randze oddziału wojewódzkiego.

rok 1972

ZACZYNAMY PRZYGODĘ Z KARDIOLOGIĄ

Nowy oddział kardiologiczny przyjmuje pierwszych pacjentów. Wraz z nim wyodrębniono strukturalnie oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

historia

historia

rok 1998

WCHODZIMY W NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ

Rozpoczęcie budowy nowego budynku szpitala – powstanie obiektów zaplecza (kuchni i pralni szpitalnej) oraz głównego obiektu diagnostyczno – łóżkowego.

rok 1998

ZMIANA NAZWY

Szpital Rejonowy w Radomsku zmienia się w Szpital Powiatowy. Od tego momentu ta nazwa pomaga nam w budowaniu zaufania naszych pacjentów.

historia

historia

rok 2009

NOWY BUDYNEK SZPITALA PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Po 20 latach budowy, w końcu możemy rozpocząć przyjmowanie i leczenie naszych pacjentów w nowym, nowoczesnym budynku zlokalizowanym w Radomsku, przy ul. Jagiellońskiej 36.

rok 2010

WYDANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE BUDYNKU

Najpierw, z udziałem wielu znakomitych gości i tych wszystkich, którzy wnieśli swój wkład w budowę szpitala, odbyło się uroczyste otwarcie, po czym wróciliśmy do tego w czym czujemy się najlepiej – czyli pomocy w powrocie do zdrowia naszym pacjentom.

historia

historia

rok 2011

ROZWIJAMY SIĘ Z KAŻDYM ROKIEM

Znika Izba Przyjęć. Swoją działalność rozpoczyna Szpitalny Oddział Ratunkowy. Następnie Oddział Urazowo- Ortopedyczny, Oddział Dzienny Chemioterapii i długo wyczekiwany przez mieszkańców Oddział Neurologiczny.

rok 2012

ROZWIJAMY KARDIOLOGIE

Pierwsze zabiegi w utworzonej Pracowni Hemodynamiki i Kardiologii Inwazyjnej.

historia

historia

rok 2012

KONCENTRUJEMY USŁUGI MEDYCZNE

Adaptacja pomieszczeń zaplecza szpitalnego dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego. Przebudowa pomieszczeń Oddziału Pulmonologii dla potrzeb chorych na gruźlicę.

rok 2013

ZAPLECZE SZPITALA ZMIENIA SIĘ DLA POTRZEB ZPO

Zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni szpitalnej dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. Nowe miejsce, nowy sprzęt, nowa jakość dla najstarszych.

historia

historia

rok 2014

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 900:2008 I 14001:2004

Inwestujemy w jakość usług medycznych.

rok 2015

POSZERZAMY REHABILITACJĘ MEDYCZNĄ DLA MIESZKAŃCÓW

Pierwszy w powiecie Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej. Od listopada 2015 roku także Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.

historia

historia

rok 2016

LECZYMY UDARY

Rozwijamy się dalej. Od 1 lipca leczymy pacjentów z udarem mózgu w pododdziale udarowym.

rok 2016

21 PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

W Poradni Wielospecjalistycznej działają już 21 poradnie i 5 pracowni specjalistycznych.

historia

historia

rok 2016

KOLEJNE CERTYFIKATY JAKOŚCI

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 15224:2013; ISO/IEC 27001:2013.

rok 2016

WYSOKO W RANKINGU SZPITALI

3 miejsce w Rankingu Szpitali Publicznych 2016 w kategorii Szpitale Gminne i Powiatowe w rankingu Deloitte, Magellan, Gazeta prawna.

historia

historia

rok 2017

W SIECI SZPITALI

Rok 2017 przyniósł spore zmiany w naszym szpitalu.
Pod kątem naukowym działo się wiele – udało się przeprowadzić pierwszą konferencję naukową dotyczącą koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.

rok 2017

DUŻE ZMIANY W SZPITALU

Szpital Powiatowy w Radomsku trafia do II stopnia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

historia

historia

rok 2018

DUŻE ZMIANY W SZPITALU

Rok 2018 przyniósł spore zmiany w naszej placówce.
Najważniejszym wydarzeniem roku było uzyskanie przez oddział ginekologiczno-położniczy oraz neonatologiczny II stopnia referencyjnego.
Również pod kątem wykorzystania funduszy unijnych działo się wiele – udało się pozyskać około 10 ml zł.

rok 2018

NOWE USŁUGI MEDYCZNE

Nowe kierunki w chirurgii jednego dnia – rozpoczynamy zabiegi w ramach urologii jednego dnia.

historia

historia

rok 2019

ROZWIJAMY SIĘ W ZAKRESIE KARDIOLOGII

Powiększa się zakres usług w zakresie kardiologii- rusza Pracownia Elektrofizjologii.

rok 2019

RATOWNICTWO POD SKRZYDŁAMI SZPITALA

2 powiaty, 7 zespołów ratownictwa medycznego – wróciliśmy do tego w czym czujemy się najlepiej –ratowaniu życia i zdrowia naszym pacjentom.

historia

historia

rok 2019

SZPITAL AKREDYTOWANY

W 2019 roku po pierwszy odbywa się zewnętrzna ocena pracy i funkcjonowania Szpitala w ramach standardów akredytacyjnych. Zespół wizytatorów pozytywnie ocenia działalność Szpitala, a Rada Akredytacyjna rekomenduje Ministrowi Zdrowia przyznanie certyfikatu.