1. Lodówka jest przeznaczona tylko do użytków pacjentów oddziału.

2. Produkty żywnościowe przechowywane w lodówce powinny być zapakowane w pojemniki do przechowywania żywności oraz opisane imieniem, nazwiskiem i datą otwarcia opakowania.

3. Produkty żywnościowe nie opisane zgodnie z pkt. 2 będą usuwane przez personel oddziału.

4. Produkty żywnościowe muszą być świeże i posiadać aktualną datę ważności.

5. Żywność zepsuta lub przeterminowana będzie usuwana z lodówki przez personel oddziału.

6. Nie wolno umieszczać w lodówce gorących produktów żywnościowych.

7. W dniu wypisu do domu pacjent powinien zabrać wszystkie swoje produkty żywnościowe z lodówki.