Neurologia

Oddział Neurologii
z pododdziałem udarowym

Ortopedia

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Intensywna Terapia

Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

Kardiologia

Oddział Kardiologiczny
z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Pulmonologia

Oddział Gruźlicy
i Chorób Płuc

Dziecięcy

Oddział Dziecięcy
z Izbą Przyjęć

Chemioterapia

Oddział Dzienny Chemioterapii

Neonatologia

Oddział Neonatologiczny

Rehabilitacja Neurologiczna

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Rehabilitacja Kardiologiczna

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć

Otolaryngologia

Oddział Otolaryngologiczny

Chirurgia

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Reumatologia

Oddział Reumatologiczny

Wewnętrzny

Oddział Internistyczny

Obserwacyjno – Zakaźny

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny

Ginekologia i Położnictwo

Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Urologia

Pododdział Urologiczny