logo-szpital-small

Podaję do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Nr 2/03/2020 z dnia 16.03.2020r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Nasze Zdrowie Pomóż Innym, Pomóż Sobie” podjęto decyzję o likwidacji ww. Stowarzyszenia wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211135 i otwarciu likwidacji.

Informacja o otwarciu likwidacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15.04.2020r.

Uchwałą z dnia 16.03.2020r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Nasze Zdrowie Pomóż Innym, Pomórz Sobie” z siedzibą w Radomsku likwidatorami zostali wybrani:
Sławomir Nowerski i Włodzimierz Nicpan.

Likwidatorzy stwierdzają, że według posiadanej wiedzy Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań.

Wszelkie ewentualne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia można zgłaszać likwidatorom w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko
Adres mail:

Categoryaktualności

Telefon alarmowy        999 / 112