Zasady dostępu

Pracownicy medyczni szpitala mogą pogłębiać swoją wiedzę i mogą wykorzystywać do tego sprzęt komputerowy w ramach swoich komórek organizacyjnych pod warunkiem, że w ten sposób nie dezorganizują pracy pozostałego personelu szpitala.

Celem pogłębienia wiedzy pracowników medycznych, szpital poleca poniższe bazy danych (portale medyczne), jako źródło nowych informacji z zakresu medycyny i praktyki lekarskiej. Dostęp do listy źródeł możliwy za pośrednictwem sieci Internet.

Lista zewnętrznych bazy danych – Pobierz

Szpital zapewnia również dostęp do płatnych medycznych baz danych.

Dostęp możliwy jest po zalogowaniu się w portalu