Informacja o zakresie działalności Szpitala Powiatowego w Radomsku w tekście łatwym do czytania

Szpital Powiatowy w Radomsku jest systematycznie rozwijającym się samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Jego początki sięgają roku XV wieku.

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku

Poprzedni budynek szpitala powstał w latach 1837-1839 i miał 30 łóżek szpitalnych. Stało się to za sprawą Rady Szczegółowej Opiekuńczej, która w 1835 roku podjęła decyzję o budowie szpitala. Jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Radomsku rozpoczął swoją działalność od 1998. Zarządzeniem Nr 71/98 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 20 sierpnia 1998 roku Szpital Rejonowego w Radomsku został przekształcony w Szpital Powiatowy w Radomsku.

Szpital jest placówką o wielospecjalistycznym profilu udzielanych świadczeń medycznych, która zabezpiecza potrzeby zdrowotne dla ok. 120 000 mieszkańców powiatu radomszczańskiego oraz powiatów ościennych.
W strukturze organizacyjnej wyodrębniono:

 • oddziały szpitalne,
 • poradnie specjalistyczne,
 • pracownie diagnostyczne,
 • centralne laboratorium diagnostyczne,
 • zakład diagnostyki obrazowej,
 • zakład rehabilitacji,
 • podstawową opiekę zdrowotną,
 • zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,
 • transport sanitarny,
 • aptekę szpitalną

Nowoczesny obiekt o pięknej architekturze jest wyposażony w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny m. in.:

 • 64-rzędowy tomograf komputerowy,
 • angiograf,
 • nowoczesne aparaty do badań USG,
 • cyfrowe aparaty RTG,
 • nowoczesne sale operacyjne

Do dyspozycji pacjentów są klimatyzowane sale pobytu z pełnymi węzłami sanitarnymi. Obiekt wyposażony został w nowoczesną aparaturę techniczną monitorującą wszystkie działające w obiekcie instalacje.

Szpital jest nastawiony na rozwój i systematyczne podnoszenie jakości udzielonych świadczeń. W tym celu aktywnie działa na polu pozyskiwania środków finansowych z programów Unii Europejskiej, w ramach współpracy z samorządem miejskim oraz powiatowym w celu pozyskania nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej umożliwiającej rozszerzenie świadczonego zakresu usług medycznych.

Celem funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Radomsku jest zachowanie, przywracanie, ratowanie i poprawa zdrowia ludności oraz promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i niepełnosprawności w ramach specjalistycznej opieki stacjonarnej, jednodniowej, ambulatoryjnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz pomocy doraźnej.

Szpital stawia na rozwój, jakość usług oraz satysfakcję pacjentów.

Jednostka uzyskała Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
w zakresie:

 • jakości – PN-EN ISO 9001:2015
 • środowiska – PN-EN ISO 14001:2015
 • bezpieczeństwa informacji- ISO/IEC 27001:2013
 • usług sektora ochrony zdrowia – ISO 15224:2013

szpital

W ostatnim okresie Szpital Powiatowy w Radomsku uzyskał następujące wyróżnienia:

 • 3 miejsce w Rankingu Szpitali Publicznych 2016 w kategorii Szpitale Gminne i Powiatowe w rankingu Deloitte, Magellan, Gazeta Prawna.
 • 4 miejsce w Rankingu Szpitali Publicznych 2013 w kategorii Szpitale Gminne i Powiatowe w rankingu Forbes i Magellan.
 • Wyróżnienie dla Szpitala Powiatowego w Radomsku w zakresie najaktywniejszej firmy w programie Dzień rzedsiębiorczości 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 przygotowującą młodzież do świadomego wyboru drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.