Diagnostyka obrazowa

Pracownie diagnostyki obrazowej

Rehabilitacja

Zakład Rehabilitacji

Rezonans Magnetyczny

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Laboratoria

Laboratorium szpitalne
i zakład mikrobiologii

ZPO

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy