Diagnostyka obrazowa

Pracownie diagnostyki obrazowej

Rehabilitacja

Zakład Rehabilitacji

Laboratoria

Laboratorium szpitalne
i zakład mikrobiologii

ZPO

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy