Diagnostyka obrazowa

Pracownie diagnostyki obrazowej

Rehabilitacja

Zakład Rehabilitacji

Laboratoria

Laboratorium szpitalne
i zakład mikrobiologii

ZPO

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy

Centralna Sterylizacja

Zakład Centralnej Sterylizacji

Bank Krwi i Immunologia

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Centralny Blok Operacyjny

Centralny Blok Operacyjny (CBO)