W budynku Szpitala Powiatowego w Radomsku podjęto działania zmierzające do usunięcia podstawowych barier architektonicznych i przystosowania placówki do obsługi osób niepełnosprawnych.
Obejmują one następujące elementy :

 • podjazd do głównego budynku szpitala: podjazd o łagodnym kącie nachylenia prowadzi od placu przed wjazdem do wejścia głównego placówki,
 • drzwi przy wejściu głównym otwierają się automatycznie, pacjenci mogą swobodnie wjechać do środka placówki,
 • w punkcie informacyjnym (parter budynku) przy wejściu głównym dostępny jest pracownik, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub oddział szpitalny,
 • przed wejściem głównym do budynku jak i przy SOR są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • na parkingu szpitalnym w bliskiej odległości do budynku głównego zlokalizowano także miejsce postojowe dla kobiet ciężarnych,
 • dojazd do poradni specjalistycznych odbywa się od strony wejścia głównego, wjazd do gabinetów jest przystosowany do osób niepełnosprawnych, na terenie poradni jak również w holu głównym znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • w przypadku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wejście do oddziału jest możliwe z poziomu terenu, przy wejściu na SOR znajdują się dyżurne wózki dla niepełnosprawnych,
 • dojazd do Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyznaczono z tyłu budynku miejsca parkingowe oraz podjazd umożliwiający dotarcie do oddziału,
 • dojazd do pacjentów Oddziałów: Rehabilitacji Neurologicznej, Obserwacyjno- Zakaźnego oraz Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego przystosowany został dla pacjentów niepełnosprawnych. Wjazdy do oddziałów odbywają się po specjalnych podjazdach (rampach) wraz z zamontowanymi barierki ułatwiającymi poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 • podjazdy (rampy) znajdują się także przy wejściu do Stacji Dializ,
 • windy : wszystkie windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • toalety: na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • dojazd do Szpitala jest możliwy komunikacją miejską, autobusami jak i busami.
 • Szpital Powiatowy w Radomsku umożliwi wstęp z psem asystującym celem udzielenia pacjentowi korzystającemu z psa asystującego świadczenia medycznego