Dyrektor Naczelny

mgr Piotr Kagankiewicz
Dyrektor Piotr Kagankiewicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku fizyka. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2006-2014 Starosta Powiatu Tomaszowskiego. We wskazanym okresie skutecznie przeprowadził przekształcenie szpitala w Tomaszowie Mazowieckim w spółkę prawa handlowego. Czynnie uczestniczył w utworzeniu drugiego w województwie Ośrodka Radioterapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Z dniem 25 lipca 2016 r. decyzją Zarządu Powiatu Radomszczańskiego został powołany na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Kadra zarządzająca

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Andrzej Kałmuk

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż Beata Kowalska

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno – finansowych

mgr Iwona Skalik

Naczelna Pielęgniarek

mgr Bożena Łuszczyńska