Zasady rejestracji pacjentów:

 • Rejestracja specjalistyczna jest czynna codziennie od 700 – 1800
 • Zapisy i rejestracja pacjentów do lekarzy specjalistów odbywają się w godzinach od 700 – 1800, osobiście lub pod numerem tel. (44) 685-47-22 oraz (44) 681-08-24
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza posiada własną rejestrację działającą pod numerem telefonu (44) 685-47-18
 • Poradnia Chirurgii ogólnej , Urazowo- Ortopedyczna, Pulmonologiczna, Medycyny Pracy posiada własną rejestrację działającą pod numerem telefonu (44) 685-47-68
 • Poradnia Logopedyczna posiada własną rejestrację działającą pod numerem telefonu (44) 681-08-08
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Leczenia Uzależnień posiada własną rejestrację działającą pod numerem telefonu (44) 685-47-87
 • Do Rejestracji do Pracowni Endoskopii obowiązuje oddzielny nr: (44) 681-08-65
 • Nagłe zachorowania i ostre przypadki przyjmowane są bezterminowo w dniu zgłoszenia się pacjenta do poradni.
 • Pacjenci zapisywani są na wyznaczony termin i godzinę (co 10 – 15 minut w zależności od specyfiki poradni).

Przy rejestracji pacjenta obowiązuje:

 • Skierowanie
 • Karta informacyjne Izby Przyjęć (z gabinetu zabiegowego)
 • Legitymacja ubezpieczeniowa bądź rencisty, emeryta, dowód osobisty
 • Badania z kompetencji lekarza POZ (do poradni reumatologicznej, kardiologicznej, endokrynologicznej, diabetologicznej i laryngologicznej)
 • Pacjenci posiadający kartę kombatanta (przyjmowani są w terminie nie dłuższym niż 1 tydzień
Skierowanie  nie jest wymagane, gdy chcemy skorzystać z usług:
 • ginekologa i położnika
 • wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry
 • stomatologa
Skierowanie nie jest również wymagane od osób:
 • chorych na gruźlicę
 • zakażonych wirusem HIV
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
Terminy oczekiwań na wizytę do lekarza specjalisty:
 • Pacjenci na wizytę pierwszorazową oczekują minimum 3 tygodnie.
 • Pacjenci pozostający w stałym leczeniu – następny termin wizyty wyznacza lekarz leczący.

Od 1 stycznia 2015 roku do lekarza dermatologa i okulisty konieczne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz POZ, lekarz specjalista).
Skierowanie wymagane jest od pacjentów , którzy po 1 stycznia po raz pierwszy zarejestrują się do tych specjalistów.