W chwili obecnej dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej
poszukujemy kandydatek/ów na stanowisko:
Technik Elektroradiologii.

Do obowiązków nowo zatrudnionej osoby będzie należało:

 • wykonywanie badań diagnostycznych RTG, TK, densytometrii kostnej w oparciu
  o ustalone procedury,
 • przestrzeganie zasad Ochrony Radiologicznej Pacjenta oraz zasad Kontroli Jakości;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej dotyczącej wykonanych badań,
 • obsługa aparatury diagnostycznej i dbałość o jej stan,
 • zapewnienie odpowiedniego przygotowania pracowni diagnostycznych do pracy oraz wykonywanie pracy zgodnie z wewnętrznie ustalonymi standardami pracy;
 • współpraca z innymi członkami zespołu,
 • zachowanie porządku w miejscu pracy.

Od kandydata oczekujemy:

 • posiadanie wykształcenia co najmniej średniego, ukończone policealne studium zawodowe lub technikum kierunkowe zakończone uzyskaniem tytułu Technika Elektroradiologa lub wykształcenie wyższe z zakresu Elektroradiologii,
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • orientacja na pacjenta, empatia,  łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • chęć poszerzania swojej wiedzy i kompetencji.

Miejsce pracy:

Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko.

Proponujemy:

 • zatrudnienie w formie: umowy o pracę
 • wynagrodzenie: zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala

Kontakt telefoniczny:

Tel. (44) 685-47-28 Dział Kadr

Oferty prosimy składać:

 • w Kancelarii Dyrekcji
 • pocztą na adres:
  Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko,
  z dopiskiem technik elektroradiologii.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i podania o przyjęcie do pracy na adres  e-mail: lub też

Categoryaktualności

Telefon alarmowy        999 / 112