Tor wizyjny z wyposażeniem

Tor wizyjny z wyposażeniem, zestawy endoskopów w tym: dwa gastroskopy i jeden kolonoskop, szafa do przechowywania endoskopów oraz urządzenia peryferyjne i systemem archiwizacji i integracji danych dla Pracowni Endoskopii prawie zainstalowany. Zakup sprzętu dla Pracowni Endoskopii był możliwy dzięki środkom z RPO przyznanym w ramach projektu unijnego. Środki przeznaczone na ten projekt umożliwiły zakup specjalistycznego sprzętu medycznego niezbędnego do diagnostyki i zabiegów górnego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Całość kosztowała ponad 810 000, 00 zł. Zakupiona aparatura medyczna poprawi w znacznym stopniu jakość diagnostyki endoskopowej oferowanej przez nasz szpital, jak również poprawi bezpieczeństwo pacjentów diagnozowanych w ramach naszej Pracowni Endoskopowej. Zakupiony sprzęt jest jednym z najnowszych jakie aktualnie możemy kupić na rynku.

service-icon-2 service-icon-2
Categoryaktualności

Telefon alarmowy        999 / 112