komputerowe stacje medyczne

Każda z naszych sal operacyjnych została doposażona w komputerowe stacje medyczne – aseptyczne stacje przeglądowe cyfrowych i analogowych obrazów radiologicznych. O sile tych nowych w naszym szpitalu technologii decydują takie aspekty jak: nowe możliwości obróbki obrazu RTG, łatwość archiwizowania, możliwości przesyłania danych między wieloma komputerami w sieci, możliwość jednoczesnego oglądania obrazu na wielu stanowiskach. Stacje przeglądowe DICO to urządzenia łączące w sobie tradycyjny negatoskop oraz stację przeglądową cyfrowych obrazów medycznych (komputer medyczny z monitorem medycznym referencyjnym). Są to wysokojakościowe komputerowe stacje medyczne, dzięki którym diagnostyka staje się o wiele łatwiejsza. Umożliwią to m.in podgląd operatorom zabiegów operacyjnych skanów wykonanej wcześniej u pacjenta diagnostyki obrazowej.

service-icon-2
Categoryaktualności

Telefon alarmowy        999 / 112