Gmina Kleszczów doposaża Szpital Powiatowy w Radomsku w specjalistyczny sprzęt dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc
Szpital Powiatowy w Radomsku dokonał zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci:
• Zestawu histeroskopowego wraz z instrumentarium
• Stabilizatorów zewnętrznych
• Systemu do rozwiercania kanału szpikowego
• Aparatu USG dla pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego
• Przystawek biopsyjnych do głowicy convex 3C5A
• Specjalistycznej szafy medycznej do przechowywania bronchoskopów
Na ten cel Szpital otrzymał dotację celową w wysokości 200.000 zł z budżetu Gminy Kleszczów.
Zakup ww. pozycji sprzętowych przyczynił się do poprawy standardu świadczonych usług medycznych, rozwoju działalności doposażonych oddziałów, poszerzenia możliwości diagnostycznych oraz leczniczych, co prowadzi do większego komfortu pacjentów oraz pracowników Szpitala.
Rocznie wykonuje się ponad 4613 zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, ginekologii oraz laryngologii, dzięki zakupionym sprzętom działającym w obszarze Centralnego Bloku Operacyjnego możliwe będzie przeprowadzanie zabiegów operacyjnych na wyższym poziomie.

Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie

Telefon alarmowy        999 / 112