Szpital Powiatowy w Radomsku zatrudni pielęgniarki i położne. Aktualnie pilnie poszukujemy pielęgniarek „OIOM” do pracy z pacjentami COVID – zatrudniony personel otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Szczegółowe informacje na temat zatrudnienia można uzyskać w dziale Kadr – kontakt tel. 44 685 47 10 lub e-mail : . Kontaktować się można również za pośrednictwem formularza dostępnego z…

Szpital Powiatowy w Radomsku ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć. Wymagane kwalifikacje kandydata – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. (Dz. U. Nr 151, poz….

Szanowni Państwo, informuję, że od dnia 6 września 2021 roku wchodzi w życie art. 5 ust. 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zgodnie, z którym: „W przypadku, gdy podmiot inny niż podmiot publiczny realizuje, na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, zadanie finansowane z…

W chwili obecnej dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej poszukujemy kandydatek/ów na stanowisko: Technik Elektroradiologii. Do obowiązków nowo zatrudnionej osoby będzie należało: wykonywanie badań diagnostycznych RTG, TK, densytometrii kostnej w oparciu o ustalone procedury, przestrzeganie zasad Ochrony Radiologicznej Pacjenta oraz zasad Kontroli Jakości; prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej dotyczącej wykonanych badań, obsługa aparatury diagnostycznej i dbałość o…

Szpital Powiatowy w Radomsku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 W dniu 30.06.2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizacje projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa…

Podaję do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Nr 2/03/2020 z dnia 16.03.2020r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Nasze Zdrowie Pomóż Innym, Pomóż Sobie” podjęto decyzję o likwidacji ww. Stowarzyszenia wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211135 i otwarciu likwidacji. Informacja o otwarciu likwidacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sadu Rejonowego dla…

Kandydaci do szkół wyższych, kandydaci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych mogą zgłaszać się na bezpłatne badania: – rejestracja czynna od pon. do pt. od godz 8:00 – 18:00 (tel. 44 685 47 22) – Lekarz czwartek 14:00 – 16:00

UWAGA !!! W dniach 29.01.2021 oraz 01.02.2021 punkt pobrań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej będzie nieczynny z powodu budowy poczekalni (wiaty) dla pacjentów oczekujących na pobranie krwi.

Page 2 of 7 1 2 3 4 7

Telefon alarmowy        999 / 112