Rejestracja Laboratoryjna: 44 685-47-59

Rejestracja Mikrobiologiczna: 44 685-47-13

Pracownia Serologii: 44 685-47-24

Kadra Kierownicza

Janusz Dziuba

KIEROWNIK LABORATORIUM
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Agata Rudniak

Z-ca KIEROWNIKA LABORATORIUM
II stopień specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej

Agata Mołek

KIEROWNIK ZAKŁADU MIKROBIOLOGII
specjalista mikrobiologii

Elżbieta Dratwińska

KIEROWNIK PRACOWNI SEROLOGII

Przyjmowanie i pobieranie materiału do badań laboratoryjnych:

od 7:00 do 11:00 od poniedziałku do piątku

Wydawanie wyników z bieżącego dnia:

od 14:00 do 15:00.

Wyniki badań wykonywanych w sobotę można odebrać od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 15:00

labolatorium

laboratorium

Przyjmowanie i pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych:

od 7:30 do 11:00 od poniedziałku do piątku

Wydawanie wyników:

od poniedziałku do piątku 13.00 do 14.45

Wykonujemy badania na miejscu , nasze wyniki są wiarygodne a czas oczekiwania krótszy niż w innych laboratoriach.

Wykonujemy diagnostykę schorzeń jelitowo–żołądkowych i układu moczo-płciowego:

 • wymazy z odbytu/kał w kierunku Salmonella/Shigella, Yersinia spp., enteropatogennych E.coli u dzieci do lat 2
 • kał na obecność antygenu Campylobacter spp, Helicobacter pylori, toksyny i antygenu Clostridium difficile, Rotawirusów, Adenowirusów i Norowirusów
 • obecność paciorkowców z grupy B (GBS), antybiogramy dla drobnoustrojów itp.

laboratorium

laboratorium

Bierzemy udział w krajowych i międzynarodowych sprawdzianach jakości. Posiadamy certyfikaty jakości i wyróżnienia:

 • Powszechny Program Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych
 • Centralny Ogólnopolski Program Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych
 • LABQUALITY w Helsinkach
 • Standlab

Wyniki badań podstawowych i hormonów są wydawane tego samego dnia, a wyniki badań rzadkich, wykonywanych u podwykonawców
po ok. 7 dniach

 • Posiadamy udokumentowaną kontrolę wewnątrzlaboratoryjną
 • Badania mikroskopowe krwi i moczu oraz immunofluorescencyjne weryfikowane są przez doświadczonych diagnostów laboratoryjnych
 • Krew do badań pobieramy systemem zamkniętym, zapewniającym bezpieczne wkłucie, eliminujące możliwość zakażeń wszczepiennych
 • Wykonujemy badania na nowoczesnych analizatorach z aktualnymi przeglądami technicznymi

labolatorium

labolatorium

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej wykonuje:

 • oznaczenie grup krwi
 • diagnostykę serologiczną ciężarnych

Wszyscy pracownicy posiadają aktualne uprawnienia
do wykonywania badań serologicznych uzyskane
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Roczne sprawdziany prowadzone przez RCK i K w Łodzi, zarówno indywidualne jak i całościowe wypadają pozytywnie.