Pododdział Urologii

Poddział urologii dysponuje zapleczem 10 łóżek (w tym 4 pooperacyjne).

Oferujemy kompleksową diagnostykę oraz leczenie operacyjne schorzeń układu moczowego. Zabiegi przeprowadzane są przez specjalistów urologów w nowocześnie wyposażonych salach operacyjnych, przy użyciu znieczulenia dobranego indywidualnie dla każdego pacjenta przez lekarza anestezjologa. Przyjęcia na odział urologiczny odbywają się w trybie planowym.

Z oddziałem zintegrowany jest wydzielony blok operacyjny z dwoma nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi (m.in. dwa odrębne tory wizyjne, laser holmowy, laser tulowy, laparoskop).

Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem onkologii, dzięki czemu możliwe jest kompleksowe leczenie nowotworów układu moczowego w jednym ośrodku, realizowane jest leczenie w ramach programu szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego DILO.

Oddział współpracuje również z laboratorium genetycznym NZOZ GENOS, gdzie wykonywane są najnowocześniejsze testy genetyczne i molekularne między innymi BladderEpiCheck czy UroVysion w raku pęcherza moczowego, co zapewnia kompleksowość diagnozowania i monitorowania pacjentów w nowotworami urotelialnymi.

Na Pododdziale Urologii wykonujemy zabiegi operacyjne:

Rak nerki, rak miedniczki nerkowej, rak moczowodu

 • Pozaotrzewnowe usunięcie nerki, techniką laparoskopową i otwartą,
 • Przezotrzewnowe usunięcie nerki, techniką laparoskopową i otwartą,
 • Częściowa resekcja nerki/usunięcie guza nerki – NSS techniką laparoskopową i otwartą,
 • Pozaotrzewnowe usunięcie nerki i moczowodu (nefroureterektomia) techniką laparoskopową i otwartą,
 • Laserowa ablacja guzów dróg moczowych

Rak pęcherza moczowego

 • Laserowa ablacja guza pęcherza moczowego,
 • Przezcewkowa bipolarna elektroresekcja guza pęcherza moczowego w soli fizjologicznej – TURBTis (również resekcje „en-block”),
 • Radykalne usunięcie pęcherza moczowego wraz z regionalnymi węzłami chłonnym – (cystoprostatectomia, cystectomia z panhisterektomią, limfadenectomia) operacja otwarta i laparoskopowo

Rak gruczołu krokowego

 • Prostatectomia radykalna – operacja techniką otwartą

Rak jądra

 • Usunięcie jądra z dostępu przez kanał pachwinowy,
 • Limfadenektomia pozaotrzewnowa oraz usuwanie przetrwałych zmian po chemioterapii, operacja technika otwartą

Kamica nerkowa
Wykonywane są nowoczesne zabiegi z użyciem endoskopów giętkich i lasera

 • RIRS – ureterorenoskopia giętka i kruszenie złogów laserem holmowym,
 • Przezskórna, endoskopowa nefrolitotomia – PCNL, miniPCNL,
 • ECIRS (dostęp przezskórny i przezcewkowy jednoczasowo)

Kamica moczowodowa

 • Przezcewkowe, endoskopowe kruszenie złogów za pomocą lasera holmowego – URSL,
 • wykonywanie zabiegów w moczowodzie techniką zstępująca, przez przetokę nerkową z użyciem endoskopów giętkich i lasera (u pacjentów z kamica moczowodu po operacjach z wytworzeniem pęcherza jelitowego itp.),
 • Stentowanie moczowodu cewnikiem double-J (DJ)

Kamica pęcherza moczowego

 • Laserowe rozkruszenie i usunięcie złogu/złogów pęcherza moczowego (laser holmowy),

Leczenie zwężeń połączenia miedniczkowo – moczowodowego

 • plastyka połączenia miedniczkowo moczowodowego techniką laparoskopowa i otwartą

Diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego BPH

 • Przezcewkowe, endoskopowe nacięcie prostaty – TUIP,
 • Przezcewkowa, endoskopowa elektroresekcja bipolarna gruczolaka w soli fizjologicznej – TURPis

Leczenia torbieli nerek

 • Laparoskopowe, pozaotrzewnowe lub przezotrzewnowe wycięcie ściany torbieli nerki,
 • Nakłucie i opróżnienie torbieli nerki pod kontrolą USG

Leczenia wodniaka jądra i torbieli nasiennej najądrza, żylaków powrózka nasiennego

 • Nakłucie i opróżnienie torbieli najądrza/wodniaka jądra,
 • Operacyjne usunięcie torbieli najądrza/wodniaka jądra,
 • Operacje żylaków powrózka nasiennego laparoskopowo

Leczenia zwężeń cewki moczowej

 • Przezcewkowe, endoskopowe rozcięcie zwężenia cewki moczowej laserem holmowym lub uretrotomem

Leczenie operacyjne wysiłkowego nietrzymania moczu z użyciem taśm syntetycznych

 • Operacja TOT/TVT

Innych zabiegów urologicznych w obrębie układu moczowego

 • Wykonanie/wymiana pod kontrolą USG przezskórnej przetoki nerkowej – PPN metodą nakłucia
 • Endoskopowe stentowanie moczowodu cewnikiem tytanowym RESONANCE COOK MEDICAL w przypadku zwężeń moczowodów, ucisku moczowodu, zakładanie cewników również drogą zstępującą, leczenie zwężeń moczowodowo-pęcherzowych po zabiegach TURP/TURBT
 • Cewnikowanie moczowodu cewnikiem double-J (DJ) (w tym cewniki 12 miesięczne), wymiana cewnika DJ, usunięcie cewnika DJ, zakładanie cewników i leczenie zwężeń zespoleń moczowodowo-jelitowych

Z oddziałem zintegrowana jest poradnia urologiczna, gdzie prowadzona jest diagnostyka i przygotowanie do leczenia zabiegowego w oddziale, udzielane są porady i świadczenia ambulatoryjne, w tym również procedury zabiegowe.

W ramach działalności poradni urologicznej, w nowoczesnej sali zabiegowej wykonywane są:

 • Cystoskopia giętka, videocystoskopia z opcją obrazowania wąskopasmowego NBI. Jest to urządzenie gwarantujące minimalne dolegliwości przy wykonywaniu procedury oglądania pęcherza moczowego, a jednocześnie bardzo dokładne, badanie pozwala wykryć zmiany w pęcherzu wielkości nawet 0.5mm, a dzięki opcji NBI istnieje możliwość wykrywania ognisk nowotworowych niewidocznych w świetle białym,
 • w trakcie zabiegu cystoskopii istnieje możliwość wykonywania drobnych zabiegów jak: usuwanie ciał obcych z pęcherza, biopsji zmian w pęcherzu, poszerzania zwężeń cewki moczowej, usuwania cewników DJ,
 • cystoskopia sztywna,
 • biopsja prostaty – wykonywana przezodbytniczo pod kontrolą USG TRUS w znieczuleniu miejscowym lub blokadzie nerwów okołosterczowych,
 • wykonywane są wlewki dopęcherzowe z BCG (MEDAC)

Dzięki dostępności i ścisłej współpracy z zakładem Diagnostyki Obrazowej Szpitala, możliwe jest wykonanie Tomografii Komputerowej (jeśli konieczne również bezpośrednio w trakcie wizyty ambulatoryjnej), co znacznie skraca czas diagnozowania i kwalifikacji do leczenia.

Oddział współpracuje z pracownią AURA MEDICA w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego, w tym wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego prostaty mpNMR.

 

Lekarze zatrudnieni w oddziale:

Lek. Kamil Krawiec, specjalista urolog FEBU, specjalista medycyny ratunkowej

Lek. Arkadiusz Pawlik, specjalista urolog FEBU

Kadra Zarządzająca

 • Kierownik Oddziału

  Kierownik Oddziału:

  dr n.med. Adam Jędrzejczyk

  specjalista urolog FEBU
 • Pielęgniarka Oddziałowa

  Pielęgniarka Oddziałowa:

  mgr Beata Marczyk

  specjalista pielęgniarstwa

SEKRETARIAT:

44 681-08-19

GABINET LEKARSKI:

44 306-16-35

PUNKT PIELĘGNIARSKI:

44 306-16-57