Szpitalny Oddział Ratunkowy

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR) został oddany do użytku na początku 2011 roku, a swoją pełną gotowość
i działalność rozpoczął od sierpnia 2011 roku. Posiada 6 łóżek.

SOR stanowi integralną część Szpitala Powiatowego w Radomsku oraz istotny element struktury Państwowego Ratownictwa Medycznego zabezpieczającego cały obszar powiatu radomszczańskiego.

SOR to znakomicie wyposażony, wielofunkcyjny oddział udzielający natychmiastowej, wczesnej pomocy szpitalnej wszystkim pacjentom w stanie nagłego pogorszenia zdrowia i/lub bezpośredniego zagrożenia życia.

Posiada wszystkie wymagane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Dz.U.11.237.1420) obszary oraz sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną w procesie ratowania ludzkiego życia.

Oddział podzielony został na następujące strefy:

 • segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
 • resuscytacyjno – zabiegową z 2 stanowiskami resuscytacyjnymi,
 • wstępnej intensywnej terapii,
 • terapii natychmiastowej – obejmującą salę zabiegową oraz opatrunków gipsowych,
 • obserwacyjną,
 • konsultacyjną,
 • zaplecze administracyjno-gospodarcze.

Szpitalny Odział Ratunkowy zintegrowany został z Izbą Przyjęć, do której zgłaszają się pacjenci posiadający skierowanie do szpitala w trybie pilnym i/lub planowym, a jednocześnie wymagający wstępnej selekcji przed przyjęciem do innych oddziałów szpitalnych lub transportu do okolicznych jednostek medycznych.

Mając na uwadze wysoką jakość świadczonych usług oraz świadomość ciągłej jej poprawy a także bezpieczeństwo pacjentów oddział opracował i skutecznie wdrożył System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008. Efektem podjętych działań było uzyskanie przez Szpitalny Oddział Ratunkowy certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego
z normą ISO 9001:2008 obejmującego: Świadczenia usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz transportu medycznego osób w stanie nagłego zagrożenia życia.

Kadra Zarządzająca

 • Kierownik Oddziału

  Kierownik Oddziału:

  lek. Izabela Krawczyńska-Kalinowska

  specjalista medycyny ratunkowej
 • Pielęgniarka Koordynująca

  Pielęgniarka Koordynująca:

  mgr Katarzyna Patek

  mgr pielęgniarstwa 
  specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego oraz aitt

GABINET LEKARSKI:

44 681-08-20

REJESTRACJA 1:

44 681-08-22

REJESTRACJA 2:

44 681-08-23