Oddział Otolaryngologii

Oddział Otolaryngologii rozpoczął swą działalność w 1967r. Dysponuje obecnie 12-ma łóżkami w salach 1,2,3 osobowych.
Wyposażony jest w 1 stanowisko intensywnej opieki laryngologicznej, salę opatrunkowo – zabiegową oraz gabinet konsultacyjny.
Obok Oddziału znajduje się Blok Operacyjny, w którym są wykonywane zabiegi oraz aparatura do wykonywania badań słuchu.

Zakres działalności leczniczej obejmuje:

Oddział Otolaryngologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń w obrębie uszu, nosa, gardła i krtani, profilaktyką i diagnostyką onkologiczną w obrębie uszu, nosa, gardła i krtani. Choroby z ww. zakresu są leczone zarówno zachowawczo, jak i operacyjnie.
Operacje wykonywane w Oddziale to:

Nos

 • plastyka przegrody nosa (septoplastyka)
 • konchoplastyka
 • repozycja złamanych kości nosa
 • odwarstwienie śluzówki przegrody nosa
 • elektrokoagulacja naczyń przegrody nosa
 • usunięcie zmian przerostowych nosa
Zatoki
 • czynnościowe endoskopowe operacje zatok
 • endoskopowe usuwanie zmian rozrostowych-guzów
 • endoskopowe usuwanie polipów nosa
 • operacje zatok z dojścia zewnętrznego
Gardło
 • tonsillectomia
 • plastyka wędzidełka języka i wargi górnej
 • usunięcie kamieni z przewodów ślinianek
 • usunięcie zmian rozrostowych błon śluzowych
 • Plastyka podniebienia miękkiego oraz języczka
Krtań
 • tracheostomia
 • laryngoskopia bezpośrednia z pobraniem wycinków z krtani
 • fonochirurgia krtani
 • laryngektomia całkowita
Szyja
 • torbiel boczna szyi
 • torbiel środkowe szyi
 • selektywne i elektywne operacje węzłów chłonnych
 • całkowite usunięcie ślinianki podżuchwowej
 • częściowe operacje ślinianki przyusznej
Ucho
 • usunięcie zmian ucha zewnętrznego
 • usunięcie ziarniny
 • paracenteza
 • drenaż jamy bębenkowej
Od października 2023 roku w ramach oddziału możliwe jest wykonywanie zabiegów wszczepiania protez głosowych u pacjentów, u których konieczne było całkowite usuniecie krtani.  Protezy te mogą być stosowane zarówno w trakcie operacji całkowitego usunięcia krtani (tzw. implantacja pierwotna), jak również u osób po przebytej wcześniej laryngektomii całkowitej (po całkowitym usunięciu krtani).

W oddziale zatrudnionych jest czterech lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie otorynolaryngologii.
Ponadto, w Oddziale dyżury medyczne pełnią: 2 lekarzy specjalistów i 5 lekarzy w trakcie specjalizacji z otorynolaryngologii.
Oddział dysponuje wykwalifikowanym personelem pielęgniarskim.

Kadra Zarządzająca

 • Ordynator Oddziału

  Ordynator Oddziału:

  dr n. med. Marcin Mazerant

  specjalista otolaryngologii
 • Pielęgniarka Oddziałowa

  Pielęgniarka Oddziałowa:

  mgr Beata Marczyk

  specjalista pielęgniarstwa

SEKRETARIAT:

44 681-08-19

GABINET LEKARSKI:

44 681-08-18

PUNKT PIELĘGNIARSKI:

44 681-08-17