Oddział Neonatologiczny

Oddział realizuje świadczenia z zakresu II stopnia referencyjności, obejmujące opiekę nad noworodkiem zdrowym oraz wykazującym umiarkowane zaburzenia stanu zdrowia.

Wszystkie jedno i dwuosobowe sale pobytu matki i dziecka wyposażone są w pełny węzeł sanitarny i stanowisko do pielęgnacji dziecka.

Świadczenia II stopnia referencyjności w opiece neonatologicznej obejmują:

  • leczenie noworodków urodzonych przedwcześnie (od 32 tyg. ciąży),
  • leczenie łagodnych postaci niewydolności oddechowej,
  • leczenie zakażeń, żółtaczek i innych problemów metabolicznych.

Oddział dysponuje w pełni wyposażonym zapleczem do prowadzenia opieki nad chorym noworodkiem, w tym wyodrębnionymi 2 stanowiskami przystosowanymi do prowadzenia intensywnej opieki oraz 2 stanowiskami opieki ciągłej i opieki pośredniej.
Ponadto oddział posiada 26 łóżek w tym 6 inkubatorów, nowoczesny, w pełni wyposażony pokój laktacyjny z 2 elektrycznymi laktatorami, służącymi do odciągania pokarmu kobiecego.

Nowoczesny sprzęt (między innymi: aparat ultrasonograficzny, inkubatory, urządzenia do terapii oddechowej, pompy infuzyjne) został podarowany przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Dodatkowo oddział dysponuje urządzeniem do obowiązkowego badania słuchu oraz miernikiem do przezskórnego pomiaru poziomu bilirubiny.

Kadrę lekarską stanowi:

  • 4 lekarzy: 2 specjalistów w zakresie neonatologii, 2 lekarz pediatra,
  • 10 lekarzy dyżurnych: specjaliści w zakresie neonatologii.

Kadrę położniczą stanowi 18 położnych – 15 z wykształceniem wyższym, w tym:

  • 9 z tytułem mgr,
  • 6 z tytułem lic.,
  • 5 ze spec. neonatologiczną,
  • 2 ze specjalizacją ginekologiczno – położniczą,
  • 1 doradca laktacyjny,
  • 6 edukatorów laktacyjnych

Kadra Zarządzająca

 • Ordynator Oddziału

  Kierownik Oddziału:

  lek. Anna Mączko

  specjalista neonatologii
 • Pielęgniarka Oddziałowa

  Położna Koordynująca:

  mgr położnictwa Agata Ociepska

ORDYNATOR:

44 685-47-69

GABINET LEKARSKI:

44 681-08-04

PUNKT PIELĘGNIARSKI:

44 681-08-05