Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii liczy 9 stanowisk wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę monitorującą, która umożliwia nadzór nad chorymi w stanach krytycznych.

Każde stanowisko posiada łóżko z zaawansowaną automatyką sterowaną elektronicznie i wyposażone jest w pneumatyczne materace przeciwodleżynowe. Respiratory najwyższej klasy, przystosowane do wszystkich trybów wentylacji zastępczej
i wspomaganej u pacjentów z niewydolnością oddechową. Odział posiada do dyspozycji aparaty do terapii nerkozastępczej, aparaturę do ogrzewania i schładzania pacjentów. Do dyspozycji jest przyłóżkowy aparat USG, przewoźny aparat RTG, bronchofiberoskopy. Posiadamy również zaawansowany technologicznie sprzęt pomocniczy do podaży leków i żywienia.

Dodatkowo oddział posiada możliwość szybkiej i pełnej diagnostyki stanu chorego dzięki zapewnieniu całodobowego dostępu do badań takich jak USG, RTG, tomografia komputerowa oraz badań laboratoryjnych i bakteriologicznych.

Zakres działalności leczniczej.

Dzięki współpracy z oddziałami chirurgii, kardiologii interwencyjnej, ortopedii i traumatologii, neurologii oraz ginekologii zapewnia kompleksowe zaopatrzenie chorych w ciężkim stanie.
W oddziale leczeni są chorzy:

 • po resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 • z urazami wielonarządowymi,
 • we wszystkich rodzajach wstrząsu,
 • z niewydolnością krążeniowo-oddechową w przebiegu innych chorób,
 • po zatruciach,
 • po rozległych zabiegach operacyjnych wymagających wzmożonego nadzoru pooperacyjnego.

Przydatne informacje

O oddziale

Doświadczony zespół anestezjologiczny wykonuje około 4000 znieczuleń rocznie na 8 stanowiskach do znieczulenia.
Znieczulenia obejmują zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii, ginekologii, położnictwa, laryngologii, jak również procedury diagnostyczne w pracowni endoskopowej i tomografii komputerowej.

Inna działalność oddziału:

 • reanimacje,
 • cewnikowanie żył centralnych, w tym zakładanie cewników dializacyjnych,
 • zakładanie elektrod do czasowej stymulacji serca,
 • kwalifikacja i opieka nad dawcą narządów,
 • konsultacje,

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz staży kierunkowych z intensywnej terapii w innych specjalizacjach.

W oddziale pracuje 17 lekarzy:

 • 13 specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • 6 lekarzy anestezjologów.

Kadrę pielęgniarską stanowią 37 pielęgniarki:

 • 13 z wykształceniem wyższym,
 • 15 z tytułem licencjata,
 • 18 ze specjalizacją z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
 • 2 ze specjalizacją z pielęgniarstwa pediatrycznego,
 • 28 posiadają ukończony kurs anestezjologii i intensywnej terapii,
 • 1 ratownik medyczny
 • 1 fizjoterapeuta

Personel oddziału stale podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez udział
w kursach, konferencjach, sympozjach, warsztatach.
Oddział spełnia obowiązujące wymogi i zalecenia, zarówno Ministerstwa Zdrowia,
jak i NFZ oraz standardy UE.

Kadra Zarządzająca

 • Ordynator Oddziału

  Ordynator Oddziału:

  lek. Katarzyna Widera

  spec. anestezjologii i intensywnej terapii
 • Pielęgniarka Oddziałowa

  Pielęgniarka Oddziałowa:

  mgr Małgorzata Krzemińska

  spec. piel. anestezjologicznego

SEKRETARIAT:

44 685-47-79

GABINET LEKARSKI:

44 681-08-01, 44 685-47-89

ORDYNATOR:

44 681-08-58

ODDZIAŁOWA:

44 681-08-02