Centralny Blok Operacyjny

Centralny Blok Operacyjny (CBO) stanowi wydzieloną komórkę organizacyjną Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Trakt Operacyjny usytułowany jest w na pierwszym piętrze budynku głównego szpitala, co umożliwia szybki transport pacjentów z poszczególnych oddziałów szpitalnych w celu przeprowadzenia zabiegów operacyjnych.

Struktura Centralnego Bloku Operacyjnego:

 • 4 sale operacyjne Centralnego Bloku Operacyjnego dla potrzeb Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Ginekologii i Położnictwa,
 • 2 sale operacyjne zlokalizowane przy Oddziale Otolaryngologicznym oraz Pododdziale Urologicznym,
 • 1 sala cięć cesarskich (Obszar Traktu Porodowego).

cbo_1

W skład Bloku Operacyjnego wchodzą dodatkowo:

 • sale przedoperacyjne,
 • magazyn materiałów sterylnych,
 • pomieszczenia magazynowo -medyczne,
 • pokój opisowy zespołu lekarsko-pielęgniarskiego,
 • pokoje socjalne.

Zadania CBO:

 • planowanie harmonogramu zabiegów operacyjnych w porozumieniu z kierownikami oddziałów zabiegowych,
 • przeprowadzanie zabiegów operacyjnych, znieczuleń pacjentów oraz innych procedur medycznych, do których wykonania niezbędne są warunki bloku operacyjnego,
 • przygotowywanie pacjentów do zabiegów operacyjnych zgodnie z przyjętymi procedurami funkcjonującymi
  w placówce,
 • stała kontrola parametrów życiowych pacjentów w trakcie pobytu na bloku operacyjnym,
 • wybudzanie pacjentów i opieka nad nim do chwili przekazania na oddział,
 • wypełnianie dokumentacji obowiązującej na bloku operacyjnym.

cbo_2

Blok wyposażony jest w nowoczesny sprzęt chirurgiczny i anestezjologiczny, który pozwala na bezpieczne wykonanie operacji z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii, urologii, ginekologii i położnictwa, otolaryngologii, zabiegów wszczepienia stymulatorów serca oraz ablacji serca.

W skład CBO wchodzą: 4 sale operacyjne, sala pooperacyjna (6 łóżek zapewniających pełne monitorowanie parametrów życiowych), dwie sale operacyjne zlokalizowane poza głównym Blokiem Operacyjnym.

Sale Operacyjne spełniają najwyższe standardy sanitarno-epidemiologiczne, wyposażone zostały w klimatyzację
i nawiew laminarny uniemożliwiający przedostanie się bakterii i zanieczyszczeń z innych pomieszczeń. Takie rozwiązanie zapewnia utrzymanie sterylności powietrza w czasie wykonywanych zabiegów operacyjnych

CBO jest odpowiednio wyposażony i zaprojektowany, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanych procedur operacyjnych.

cbo_4

Przydatne informacje

Na wyposażenie Centralnego Bloku Operacyjnego składają się:

 • stoły operacyjne,
 • kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne,
 • tory wizyjne do laparoskopii i artroskopii,
 • 3 aparaty RTG z ramieniem C,
 • tor wizyjny do zabiegów urologicznych, zestaw endoskopowy do zabiegów laryngologicznych,
 • zestaw do morcelacji i enukleacji, videocystoskopy,
 • diatermie z przystawkami argonowymi oraz nożem harmonicznym i wodnym,
 • zestaw wiertarek ortopedycznych i laryngologicznych,
 • 2 lasery chirurgiczne,
 • laser holmowy urologiczny,
 • aparaty do znieczulenia odcinkowego,
 • 2 aparaty USG,
 • śródoperacyjny neurolonitoring,
 • histeroskop z oprzyrządowaniem oraz mikroskop operacyjny.

cbo_3

Blok Operacyjny zapewnia całodobową gotowość do wykonywania zabiegów operacyjnych – rocznie wykonywanych jest ponad 6800 zabiegów operacyjnych dla oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Ginekologii
i Położnictwa, Urologii, Otolaryngologii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – w trybie planowym i nagłym.

Planowane zabiegi operacyjne realizowane są według określonego harmonogramu w poszczególne dni robocze od godz. 7:00 do 15:00.

Zgodnie z najnowszymi metodami leczenia wykwalifikowany zespół lekarzy wraz z personelem medycznym przeprowadza operacje i zabiegi w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym.

Zabiegi operacyjne wykonuje wykwalifikowany zespół lekarzy zabiegowych oraz doświadczone, wykwalifikowane pielęgniarki operacyjne oraz anestezjologiczne – wysoko wyszkolona kadra medyczna, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym gwarantująca dokładność, fachowość i jakość świadczonych usług.

Kadra Zarządzająca

 • Kierownik

  Kierownik CBO:

  mgr Aleksandra Półrola

  specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

SEKRETARIAT:

44 681-08-68