Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje niemal wszystkie rodzaje badań obrazowych, zarówno na podstawie skierowań
z placówek leczniczych, jak i odpłatnie. Na badanie odpłatne z użyciem promieniowania jonizującego (rtg, tomografia, mammografia) również wymagane jest skierowanie od lekarza.

W strukturze Zakładu funkcjonują:

 • pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
 • pracownia tomografii komputerowej
 • pracownia mammografii
 • pracownia ultrasonografii
 • pracownia densytometrii

W Zakładzie zatrudniamy:

 • 8 lekarzy
 • 2 licencjatów elektroradiologii
 • 11 techników elektroradiologii
 • 2 pielęgniarki
 • 5 sekretarek medycznych

Kadra Zarządzająca

 • Ordynator Oddziału

  Kierownik zakładu:

  Justyna Śliwińska

  Specjalista Radiologii

REJESTRACJA STANOWISKO 1:

44 685-47-63

REJESTRACJA STANOWISKO 2:

44 306-16-47