Unieszkodliwianie odpadów medycznych pochodzących ze Szpitala Powiatowego w Radomsku

Nazwa zadania:
„Unieszkodliwianie odpadów medycznych pochodzących ze Szpitala Powiatowego w Radomsku”

Wartość ogólna zadania
344 908,44 PLN

Wartość dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
341 458,00 PLN

Opis i zakres projektu
Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań
z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa – edycja II”

Unieszkodliwianie odpadów medycznych w sposób spełniający wymagania określone przepisami, w szczególności ustawą o ochronie środowiska i ustawą o odpadach). Proces unieszkodliwienia odpadów polega na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów
z uwzględnieniem właściwości odpadów oraz charakteru procesu zgodnie z wymogami prawnymi.

www.zainwestujwekologie.pl

Unieszkodliwianie odpadów medycznych oraz unieszkodliwianie i odprowadzanie ścieków pochodzących

Nazwa zadania:
„Unieszkodliwianie odpadów medycznych oraz unieszkodliwianie i odprowadzanie ścieków pochodzących ze Szpitala Powiatowego w Radomsku”

Wartość ogólna zadania
72 837,83 PLN

Wartość dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
72 140,00 PLN

Opis i zakres projektu
Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań
z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa”

Unieszkodliwianie odpadów medycznych w taki sposób spełniający wymagania określone przepisami, w szczególności ustawą o ochronie środowiska i ustawą o odpadach). Proces unieszkodliwienia odpadów polega na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów z uwzględnieniem właściwości odpadów oraz charakteru procesu zgodnie z wymogami prawnymi. Unieszkodliwianie i odprowadzanie ścieków polega na ich wcześniejszym zobojętnieniu podchlorynem sodu w przyszpitalnej podczyszczalni ścieków. Ponadto w ramach zadania zakupiono kosze na odpady, które usprawniły segregację odpadów na oddziałach.

www.zainwestujwekologie.pl

Unieszkodliwianie odpadów medycznych oraz unieszkodliwianie i odprowadzanie ścieków pochodzących ze Szpitala Powiatowego w Radomsku

Nazwa zadania:
„Unieszkodliwianie odpadów medycznych oraz unieszkodliwianie i odprowadzanie ścieków pochodzących ze Szpitala Powiatowego w Radomsku część II”

Wartość ogólna zadania
128 653,20 PLN

Wartość dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
127 365,00 PLN

Opis i zakres projektu
Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań
z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa”

Unieszkodliwianie odpadów medycznych w taki sposób spełniający wymagania określone przepisami, w szczególności ustawą o ochronie środowiska i ustawą o odpadach). Proces unieszkodliwienia odpadów polega na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów
z uwzględnieniem właściwości odpadów oraz charakteru procesu zgodnie z wymogami prawnymi. Unieszkodliwianie i odprowadzanie ścieków polega na ich wcześniejszym zobojętnieniu podchlorynem sodu w przyszpitalnej podczyszczalni ścieków.

www.zainwestujwekologie.pl