Misją Szpitala Powiatowego w Radomsku jest zapewnienie wszystkim pacjentom szerokiego zakresu wysokiej jakości świadczonych usług medycznych w zakresie:

Prewencji i profilaktyki chorób.

Czytaj więcej

Diagnostyki obrazowej
i laboratoryjnej.

Czytaj więcej

Ratowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia
i życia.

Czytaj więcej

Leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnego.

Czytaj więcej

Pielęgnacji i rehabilitacji.

Czytaj więcej

realizowanych przez wysoko wykwalifikowaną i umotywowaną kadrę, zdolną do szybkiej reakcji wobec oczekiwań pacjentów i ich rodzin a także wrażliwą na pojawiające się w toku hospitalizaji potrzeby.